fredag 25 juli 2014

Rapport och återköp från Johnson & Johnson

För den som läser bloggen Långsiktig investering är detta kanske pinsamt sent, men jag får skylla på sommarvärmen. Häromveckan kom alltså Johnson & Johnson med sin halvårsrapport för 2014 där man uppvisar en nioprocentig försäljningstillväxt driven främst av läkemedelsförsäljningen i USA. För den som prenumererar på bolagets nyhetsbrev är det skönt att floden av nyheter om nya godkända läkemedel med obegripliga namn (och funktioner?) nu även leder till finansiella framsteg.

För halvåret har vinsten per aktie ökat med 24 procent till 3,15 dollar, helårsresultatet spås landa på 5,90 dollar före "special items". Eftersom dessa special items har varit återkommande så länge jag ägt bolaget, det rör sig främst om stämningar i USA, så vill jag eliminera dem och gissar att helåret då landar på omkring 5,50 dollar per aktie. Detta är en hel dollar mer än jag räknar med som normal intjäningsförmåga och lyckas man får jag nog revidera upp den siffran en bit.

Vidare meddelade bolaget i förrgår att man startar ett återköpsprogram av egna aktier i storleksordningen 5 miljarder dollar, vilket till dagens kurs skulle kunna eliminera 1,7-1,8 procent av utestående aktier - inte så dramatiskt alltså. Ett återköpsprogram är för kvarvarande ägare som vilken investering som helst och jag utgår från att ett så förvärvsaktivt bolag som JNJ väger värdet mot andra möjliga investeringar för bolaget. Annars föredrar jag Walmarts typ av återköpsprogram som alltid rullar på, det eliminerar risken för att ledningen köper enbart på toppar - en inte helt obefintlig risk för JNJ:s nya program.

måndag 21 juli 2014

Rapportflod för döva öron

Som många nog märkt har jag haft en liten paus från bloggandet, men läsarna har hållit igång med en intressant diskussion om skosmak jämfört med investeringar (missa inte kommentarmaraton i förra inlägget).

Bolagen har dock jobbat vidare till min stora glädje. Jag har snabbt skummat igenom rapporterna och vill bara ge en kort kommentar om hur jag ser på dem.

Castellum går väldigt bra just nu. Den ekonomiska uthyrningsgraden ligger dock fortfarande på under 90 % vilket i mina ögon tyder på att allt inte är högkonjunktur i verksamheten. Förvaltningsresultatet steg med 11 procent och det är svårt att önska sig mer som ägare. Den sänkta styrräntan ger såklart alla fastighetsbolag en ytterligare skjuts både i resultatet och värderingen.

Utvecklingen i Bonheur är mer av en blandad påse sura karameller. Rapporten upprepar till stor del Fred. Olsen Energys problem, och även kryssningsverksamheten fortsätter sin kräftgång, dock med ökade intäkter. Sänkta elpriser och "lägre vindhastighet" sänkte Renewable Energys vinst till en förlust under kvartalet. Fortfarande är det dock en kraftig omsättningsökning samt tydlig vinst för halvåret. Shipping/Offshore Wind har också en sänkt vinst jämfört med samma kvartal föregående år trots kraftigt ökad omsättning. Senaste tolv månaderna har Bonheurs vinst varit 8,30 NOK per aktie vilket är långt under mitt investeringsantagande på 14 NOK.

Handelsbankens halvårsrapport var då mer upplyftande. Resultatet per aktie ökade 11 procent till 12,50 kronor. Intäkterna steg, K/I-talet sjönk och kreditförlusterna var stabila. Närmre 40-procentig vinsttillväxt i Nederländerna och Storbritannien jämfört med förra året är glädjande. Det finns såklart skönhetsfläckar också, men i denna korta sammanställning förtjänar de inte nämnas.

Börje Ekholms Investor fortsätter att tuffa på vilket syns i rapporten. Budcirkus med mera har drivit en del av innehaven högt så bolaget ser knappast billigt ut men mycket stämmer för Investor nu. Den enda aktiviteten i moderbolaget just nu är att EQT och IGC fortsätter tuktas på miljoner som sedan placeras i ABB där Ekholm ser starka drivkrafter i form av tillväxtländers elutbyggnadsbehov. Jag är inte helt säker på att jag läser fotnoten på sidan 6 rätt, men man tycks se ett marknadsvärde i Mölnlycke som är minst dubbelt så stort som bokfört värde - jag räknar istället med hälften i mitt investeringsantagande.

Sist ut under veckan var Swedbank med en "rökare i krysset" till rapport. Om det inte vore för förvärvet av skånska Sparbanken Öresund skulle det vara riktiga rekordsiffror över hela linjen, nu var de bara lysande. För att få reda på ojusterade siffror får man bläddra till sidan 53 (!) men resultatet per aktie steg rejält till 3,73 kronor och på rullande tolv månader är resultatet 16,45 kronor om jag räknar rätt i Swedbanks snåriga resultat per aktie-redovisning.

Mycket kortfattat var det fyra bra och en dålig rapport. Det blir intressant att följa om Bonheur kan kämpa sig tillbaka till vad jag ser som en normal intjäningsnivå för företaget.

fredag 11 juli 2014

Dåliga oljenyheter

Jag har alltid sett mig som en person som undviker att investera i oljebranschen men ändå sitter jag på innehav i två konglomerat med en betydande del av verksamheten i oljeindustrin. Den senaste veckan har dessa båda bjudit på dåliga nyheter vilket påmint lite om varför råvaruutvinning kan vara svårinvesterat och handlas på låga multiplar.

Först tog Maersk en smäll i Brasilien och skrev ner sina oljetillgångar med 1,7 miljarder dollar till 0,6 miljarder, en nedskrivning med hela 74 procent. Bakgrunden är att fälten Wahoo och Itaipu visat sig ha mindre reserver än väntat, kostnaderna har ökat för utvinning samt oljepriset har sjunkit sedan investeringen gjordes. 74 procent är en katastrofal nedskrivning som visar osäkerheten i branschen.

Sedan miste Bonheurs största innehav, Fred. Olsen Energy, ett borrkontrakt i förtid enligt Hegnar.no efter att man levererat för dålig driftsäkerhet *). FOE själva har ännu inte kommenterat det och nämnde inget om det i dagens rapport eller medföljande presentation. Att åka ut för att man har för låg driftsäkerhet är naturligtvis mycket illa för en riggoperatör, och säkert till stor del beroende på att merparten av flottan är ålderstigen.

Fred. Olsen Energy följde upp detta med en relativt svag kvartalsrapport, som precis som i Q1 innehöll nedskrivningar, reparationer och driftstopp. FOE har fått igång det nya borrskeppet bra, men de gamla riggarna ställer till det.

Det "låga" oljepriset är ett problem för både Maersk och Bonheur idag, branschen och dess underbranscher är lite i brygga. Är det köptillfälle eller skäl att hålla sig borta?

*) Det rör sig om kontrakt nummer 4 för Blackford Dolphin i det här diagrammet

söndag 6 juli 2014

Rapport från Industrivärden 2014-Q2

I förra veckan var Industrivärden som vanligt tidigt ute med sin halvårsrapport för 2014. Som vanligt är det mesta känt innan rapporten och väldigt lite handlar om vad Industrivärden själva aktivt gjort under perioden. VD-kommentarerna handlar mer om makro eller korta ord om innehavens utveckling. Framgångsrik förvaltning kan ju dock till stor del handla om sittfläsk så det är kanske onödigt att vara kritisk mot detta.

Följande snappar jag upp i rapporten:
  • Totalavkastningen för ägarna av C-aktier har varit 12 procent, mot endast 4 procent för substansen, med andra ord har substansrabatten minskat. Index har stigit med drygt 9 procent (Industrivärden jämför sig, precis som jag själv, med SIXRX)
  • Konvertibellånet från 2010 är nu konverterat till C-aktier, skuldsättningsgraden har därmed minskats till 17 procent (när skulder blir eget kapital) och om återstående konvertibler konverteras fullt ut är skuldsättningsgraden 11 procent vilket får anses vara ok tycker jag
  • Man har emitterat en "exchangeable" som kopplad till ICA-innehavet, som jag kommenterat tidigare
  • Den korta aktiehandeln har genererat 130 miljoner i vinster under första halvåret. Jag har inte borrat särskilt djupt i denna handel, men det finns kritiker som menar att vinsterna lyfts fram men att eventuella förluster döljs i aktieportföljen då påtvingade försäljningar till underpris inte redovisas som en förlust i handeln. Hur sant detta påstående är har jag inte kunnat belägga ännu
  • Årets enda riktigt stora inköp är 1,3 miljarder kronor som investerats i nya Volvo-aktier
  • Förvaltningskostnaderna under halvåret låg på 74 miljoner kronor, vilket är 0,18 procent av förvaltat kapital
Med andra ord har det varit ett ganska starkt kvartal för Industrivärden där de dyrbara hjärnorna i bolagets främst använts till finansieringsfrågor, att döma av de faktiska händelserna. Men som sagt, låg aktivitet och hög avkastning går ofta hand i hand.

tisdag 1 juli 2014

Halvtid 2014

En tröst till alla sparande ungdomar där ute: ränta-på-ränta-effekten går fortare när man blir äldre för tiden formligen flyger fram. Nu har halva 2014 passerat och som vanligt tänkte jag titta lite kort på portföljutvecklingen hittills.

Portföljens avkastning under första halvåret har varit 9,2 procent inklusive utdelningar, att jämföra med det index jag mäter mig mot, SIXRX som stigit 9,5 procent. Portföljavkastningen och index har följt varandra ganska nära hela året hittills. I portföljen har samtliga innehav givit positiv avkastning där Castellum toppat listan med 22 procent. Lägst avkastning har H&M givit med negativ kursutveckling, men utdelning som knuffar upp avkastningen till omkring 1 procent. Årets nykomling i portföljen Bonheur har avkastat i linje med index, ca 9 procent, men dock på kortare tid.

OK, lägre än index, då är det ju bara att sälja av och köpa Avanza ZERO istället? Här blev jag dock lite överraskad av att se att ZERO bara stigit med 7,3 procent sedan årsskiftet. Förklaringen är att ZERO följer SIX30RX, dvs. bara de trettio största företagen, medan SIXRX följer hela börsen. Det har varit ett småbolagens år hittills med massor av rallyn, därmed har SIXRX överträffat SIX30RX.

Lundaportföljen med sjutton stora och små noterade bolag baserade i Lund har givit ungefär 3 procent avkastning, dock under mindre än ett kvartal. Intressant här är att se spridningen, från -34 procent för Dignitana till +79 procent för Neurovive, man får ha ett gamblerpsyke för att hantera den typen av företag i en portfölj.

Jag fick en relevant fråga på Twitter från Kenny på Aktiefokus: det var priset, men värdet då? Det är alltid svårare att svara på, men generellt har jag inte höjt motiverade aktiepris jättemycket det senaste halvåret vilket för mig tyder på att prisökningen varit större än värdeökningen i bolagen. Det är den ekvationen som gör att jag har svårt att finna investeringsobjekt idag.